De sterk stijgende behoefte aan bandbreedte is het meest merkbaar in de buitengebieden.
Daar waar in de woonkernen op vele plaatsen al glasvezel is uitgerold en alternatieve netwerken de behoeftes redelijk kunnen invullen is de infrastructuur in de buitengebieden sterk verouderd en niet meer in staat om de sterk stijgende vraag naar bandbreedte in te vullen. Sommige bewoners van het buitengebied hebben zelfs geen enkele vaste verbinding.

TKF heeft een belangrijke innoverende rol vervuld in het verglazen van de woonkernen het afgelopen decennium. Om de uitrol van glasvezel in de buitengebieden financieel mogelijk te maken worden innoverende (kostenbesparende) oplossingen gevraagd, dat is waar TKF haar innoverende kracht optimaal kan inzetten. 

Samen met de initiatiefnemers, uitvoerende partijen en netwerkeigenaren heeft TKF diverse innovatiesessies opgezet die geleid hebben tot de ontwikkelingen van nieuwe oplossingen, aanlegmethoden en logistieke processen. We werken met onze partners samen om de businesscase voor de glasvezel uitrol in de buitengebieden sluitend te krijgen en verder te optimaliseren.
Van ontwerp tot levering op de veelal afgelegen plaatsen.

De komende periode investeert TKF in diverse proces- en productinnovaties, ondersteund door maatwerk logistieke concepten om zodoende de businesscase voor aanleg van de zo benodigde glasvezel in de buitengebieden goed rendabel te maken. 

Is uw interesse gewekt?
Neem dan contact met ons op of bel direct met één van de onderstaande contactpersonen:

Erwin van der Linden - Account manager Telecom - 06 2380 10 37
Dolf van der Heijden  - Sales manager Telecom      - 06 5370 48 36