TKF on ottanut käyttöön kaapelituotannossaan uuden 3D-kamerajärjestelmän. Järjestelmän avulla voidaan valvoa paremmin kaapeleiden ulkovaipan vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä kuin aiemmin käytössä olleilla järjestelmillä.

3D-kamerajärjestelmä valvoo kaapelin vaippalinjalla kaapelin ulkovaipan muotoa ja rekisteröi kaikki poikkeamat. Mahdolliset epämuodostumat tai puutokset havaitaan välittömästi, jolloin vialliset kaapelit eivät läpäise laadunvarmistusta, eikä niitä siten lähetetä asiakkaille. Aikaisempi järjestelmä mittasi ainoastaan kaapelin ulkovaipan paksuutta eikä ollut aivan niin luotettava kuin nyt käyttöönotettu 3D-järjestelmä. Näitä järjestelmiä on käytössä vain muutamalla kaapelivalmistajalla maailmassa.

TKF:n laadunvarmistukseen kuuluu myös kaikkien optisten kuitujen testaus. Näin varmistetaan, että kaikki kuidut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tulokset ovat saatavilla pyydettäessä jokaisesta kaapelikelasta.